Theater achter slot en grendel

“De onderlinge band, de stress, het respect naar elkaar, het in de knoop zitten en de dingen die buiten spelen. Ik hing aan hun lippen’’.
“Op de gevangenis monologen is niets af te dingen.”
“Op de kracht van de gevangenis monologen valt niets af te dingen.”
GEVANGENIS DIALOGEN 3

Over de voorstelling

We’re back! Na twee succesvolle edities is het tijd voor deel 3!

Dit jaar staat het bijzondere en waargebeurde verhaal van Mohammed T. centraal. Mohammed groeit op als enige ‘allochtoon’ in een volledig witte omgeving en komt vanaf jonge leeftijd in aanraking met vormen van uitsluiting. Het duurt niet lang voordat zijn frustraties omslaan in woede. Woede die hij gaat botvieren op zijn omgeving. Woede dat hem aanzet tot verkeerde keuzes. Op 18-jarige leeftijd wordt hij opgepakt voor een zwaar misdrijf en krijgt hij van de rechter een gevangenisstraf van 5,5 jaar opgelegd. Een harde tijd waarin Mohammed steeds verder verwijderd raakt van de maatschappij en van zichzelf. Eenmaal buiten, valt hij weer terug in het criminele circuit, alsof er niets is gebeurd. En dan gebeurt er iets bijzonders. Door een doorslaggevende situatie (ja, dit verklappen we pas als je komt kijken!) komt Mohammed tot een belangrijk inzicht en besluit hij zijn hele leven om te gooien. Maar zo makkelijk gaat dat nog niet…

Dit jaar laten we op emotionerende en spannende wijze zien hoe uitsluiting aan de basis kan liggen van een leven in de criminaliteit. Een voorstelling over het proces van opgroeien-misdaad-veroordeling-gevangenschap en terugkeer. Dit keer geen monoloog, maar een constructief en kritisch dialoog tussen gedetineerden en gevangenispersoneel. Een dialoog waarin we elkaar de ruimte geven om ons echt te uiten over dat wat voor ons van belang is.

CAST & CREW

Uriah Havertong

Uriah Havertong

Mohammed T. wordt gespeeld door jong aanstormend talent Uriah Havertong. Uriah maakte zijn debuut in de voorstelling De laatste dichters van Urban Myth in 2020. Uriah heeft het bijzondere vermogen zeer kwetsbaar over te komen, waarvan niets gespeeld lijkt.

Juda Goslinga

Juda Goslinga

Dit keer staat niet alleen het verhaal van de gedetineerde centraal, maar belichten we ook de rol van casemanager, reclasseringsmedewerker en penitentiaire inrichtingswerker. Een uitdagende dubbelrol, vertolkt door de ervaren Juda Goslinga. Juda is één van de weinige acteurs in Nederland met een natuurlijk rauw randje. Niets dat niet echt is aan Juda.

Nyncke Beekhuyzen

Nyncke Beekhuyzen

De bijzondere Nyncke Beekhuyzen die zowel op film, tv als in de theaters inmiddels een nationale bekendheid is, speelt dit jaar de belangrijke rol van gevangenisdirectrice. Een rol met gewicht die worstelt met de balans houden tussen het uitvoeren van een humanitair beleid en de politieke en regelgevende druk.

Christine Otten

Scenario

Christine Otten - Scenario

Christine Otten (GM1 en GM2) schrijft op basis van waargebeurde verhalen, deze keer geen compilatie van verhalen in monoloogvorm, maar ze gaat zich toeleggen op een meer plot gedreven toneeltekst, waarin dialogen de basis vormen. De kracht van deze productie ligt in de gelaagdheid van de dialogen: indringende gesprekken waarin het onzegbare invoelbaar wordt gemaakt.

Daniel Krikke

Regie

Daniel Krikke - Regie

Daniël neemt in de Gevangenis Dialogen 3 zelf de regie in handen, omdat hij een extra laag wil toevoegen. Sinds zijn jeugd verdiept Daniël zich in de wereld van detentie, strafrecht en re-integratie. Om het complete verhaal van Mohammed op een spannende en ingrijpende manier te vertellen, maakt hij gebruik van filmbeelden en montagetechnieken uit de film.

Soraya Bakhtali

Producent

Soraya Bakhtali

Soraya (jurist, filmproducent en nu ook theaterproducent!) zal dit jaar de productie van Gevangenis Dialogen 3 verzorgen en inhoudelijk betrokken zijn bij de randprogrammering en bewustwordingscampagne. Een combinatie van sterk leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid.

GEBASSEERD OP MOHAMMED T.

Op 2-jarige leeftijd is Mohammed met zijn ouders en tweelingbroer uit de oorlog van Somalië naar Nederland gevlucht. Hij wordt als kind al aangesproken op zijn huidskleur. Het trauma van de gedwongen migratie is groot, vooral voor zijn moeder die altijd angstig is gebleven. Als Mohammed 6 is, scheiden zijn ouders en groeit hij verder op in armoede, zonder vader. Ondanks zijn VWO-uitslag moet hij naar het MAVO. Mohammed wordt ook daar als allochtoon behandeld en voelt zich nergens thuis. Hij voelt zich overal uitgesloten en ziet geen uitweg. Hij ontwikkelt woede, die wordt botgevierd op anderen, ook op de politie. Van kleine criminaliteit komt het op zijn 18e tot een gewapende overval, waarvoor hij een gevangenisstraf krijgt van 5,5 jaar. Mohammed heeft geen hulp of steun ervaren in de gevangenis en ook niet daarbuiten.

Mohammed belandt opnieuw in de criminaliteit, dit keer in de drugs. Mohammed is nu op vrije voeten en ondanks de verlokkingen van de drugshandel begint hij nu zijn eigen bedrijfje; hij wil jongeren zoals hij zelf helpen. Door zijn betrokkenheid bij de Gevangenis Dialogen 3 kan hij gedetineerden laten zien dat ze niet alleen zijn in hun weg naar re-integratie en laat hij de professionals binnen het gevangeniswezen zien hoe moeilijk het is om succesvol te re-integreren binnen de huidige wettelijke kaders en wat daadwerkelijk nodig was volgens hem om dit goed te doen.

GEBASSEERD OP MOHAMMED T.

Een reclasseringsambtenaar zei letterlijk: “vraag maar een uitkering aan, want je vindt toch geen werk”.
- Mohammed T.
Een reclasseringsambtenaar zei letterlijk: “vraag maar een uitkering aan, want je vindt toch geen werk”.
- Mohammed T.
THEMA'S
Steeds meer mensen – jong en oud – vallen buiten de boot, onbegrepen en niet gehoord door de maatschappij en het overheidssysteem dat ze juist zou moeten helpen. Ze ervaren uitsluiting; een diep menselijk dilemma, dat aan de basis ligt van vele problematieken binnen de doelgroep (ex-)justitiabelen. De Gevangenis Dialogen 3 laat zien hoe uitsluiting kan leiden tot criminele keuzes en hoe het invloed heeft op de complexiteit van re-integratie en het psychologisch herstel van (ex-) justitiabelen.
De gezamenlijke maatschappelijke opgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de gemeenten en de reclassering is om samen te werken aan een succesvolle re-integratie van justitiabelen. Dit doen zij door hen optimaal voor te bereiden op terugkeer naar de maatschappij. Daarnaast dienen de partijen de recidive terug te dringen en een veilige samenleving te borgen. Dat doen zij door vroegtijdig (bij aanvang en tijdens de vrijheidsbeneming en als het kan al daarvoor) en waar mogelijk en nodig de inzet te bundelen, en door het betrekken van onder andere de politie, het OM, de zorg en vrijwilligersorganisaties. In deze maatschappelijke opgave dienen zij oog te hebben voor de belangen van slachtoffers, mogelijke nabestaanden en de samenleving. Met het nieuwe bestuurlijk akkoord uit 2019 geven deze partijen uitdrukking aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning voor een succesvolle re-integratie van (ex-)justitiabelen, zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele zelf. Hij of zij krijgt de kans actief te werken aan een beter en delictvrij leven na de vrijheidsbeneming. Het artistieke team van de Gevangenis Dialogen 3 steunt deze aanpak volledig maar blijft een objectieve en kritische blik bieden tijdens de voorstelling en het nagesprek. Waar moeten we extra op letten in deze vorm van samenwerking, zorg en ondersteuning? En waar gaat het alsnog vaak fout? En waar is de stem van de justitiabele in dit alles?
Gevangenis Dialogen 3 herstelt de vertrouwensband tussen justitiabelen en professionals door te laten zien en voelen dat vertrouwen aan de basis ligt in het werken met justitiabelen. De mens wordt centraal gesteld in de Gevangenis Dialogen 3 om de wederzijdse herkenning en erkenning tussen de justitiabelen en professionals te stimuleren. De voorstelling belicht het belang van de vertrouwensband of het gebrek daaraan tussen PIW’er en gedetineerden, tussen PIW’er en directeur, tussen casemanager en (ex-)justitiabele en tussen het gevangenissysteem en de samenleving. Met de nieuwe wet Straffen en Beschermen die 1 mei 2021 in werking gesteld wordt, doorbreken we het jarenlange taboe dat er niet over het delict gesproken mag worden en hoe iemand daartoe is gekomen. Is dit voor professionals en justitiabelen een brug te ver? En wat is er voor nodig om dit goed te doen?
Uniek aanbod

Gevangenis Dialogen 3 is een unieke voorstelling van en voor (ex-)justitiabelen en professionals om hen een stem te geven en tegelijkertijd serieus te laten reflecteren op de eigen rol. We zijn objectief en kritisch en bieden handvatten voor justitiabelen om zich te herstellen en beter te re-integreren. Daarnaast biedt de voorstelling handvatten voor professionals om zorg beter te mobiliseren en het werk beter te doen door meer inzicht te verkrijgen in de wereld van de gedetineerde burger.

Gevangenis Dialogen 3 geeft zo alle betrokkenen stof tot nadenken. Van beleidsmakers tot aan Piw’ers, van minister tot en aan de casemanager. Van justitiabele tot aan de reclasseringsmedewerker. Dit jaar bieden we het gevangeniswezen na afloop van de voorstelling een podium om een constructief dialoog te starten tussen gedetineerden en professionals om aan te tonen hoe belangrijk het is om in dialoog te blijven met elkaar, waarbij de opvattingen en gevoelens van de justitiabele centraal wordt gesteld gedurende het hersteltraject en hoe dit leidt tot begrip, vertrouwen en herstel. Niet zomaar een nagesprek, dit keer een constructief dialoog tussen alle betrokkenen.

In samenwerking met het Opleidingsinstituut DJI bieden we deelnemende organisaties een additionele trainingsmodule aan die in eigen tijd of onder begeleiding van onze professionals op ieder moment ingezet kan worden. Geschikt voor RIC-Coördinatoren, PIW’ers tot aan Casemanagers en justitiabele.

De trainingsmodule zal online beschikbaar zijn als wel op locatie gegeven kunnen worden. Tijdens de training ga je aan de hand van fragmenten uit de voorstelling aan de slag met belangrijke thema’s waaronder uitsluiting voorkomen, vertrouwen bouwen/herstellen en empathisch luisteren. Hoe doe je dat en welke gevalideerde methodieken kun je hiervoor gebruiken? Een inspirerend en praktisch ingestoken training die naadloos aansluit bij de voorstelling. Zo gaan we verder dan het praktische gedeelte van het faciliteren en trainen op thema’s als wonen en werk en bieden we ondersteunende vaardigheden die essentieel zijn voor een succesvolle re-integratie van justitiabelen.

Maatschappelijk geëngageerd theater op z’n best!
BIJ JOU OP LOCATIE
De Gevangenis Dialogen 3 is nu te boeken bij jou op locatie. Download nu onze gratis brochure en lees meer over het aanbod!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Blijf op de hoogte

Na ons bijzondere gevangenis tournee, zullen we begin 2022 de theaters bestormen! Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de voorstelling? De eerste zijn die een kaartje kan kopen zodat je bij onze epic première kan zijn? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Kun je net als Juda niet wachten?