Theater achter
slot en grendel

“De onderlinge band, de stress, het respect naar elkaar, het in de knoop zitten en de dingen die buiten spelen. Ik hing aan hun lippen’’.
“Theatervoorstelling ‘Gevangenis Monologen’ daagt je uit na te denken.”
“Op de kracht van de gevangenis monologen valt niets af te dingen.”
GEVANGENIS MONOLOGEN 3

Over de voorstelling

We’re back!! Na twee succesvolle edities is het tijd voor deel 3.

Deze keer staat het bijzondere en waargebeurde verhaal van Mohamed T. centraal. Mohamed groeit op als enige ‘allochtoon’ in een volledig witte omgeving en komt vanaf jonge leeftijd in aanraking met vormen van uitsluiting. Het duurt niet lang voordat zijn frustraties omslaan in woede. Woede die hij gaat botvieren op zijn omgeving. Woede die hem aanzet tot verkeerde keuzes. Op 18-jarige leeftijd wordt hij opgepakt voor een zwaar misdrijf en krijgt hij van de rechter een gevangenisstraf van 5,5 jaar opgelegd. Een harde tijd waarin Mohamed steeds verder verwijderd raakt van de maatschappij en van zichzelf. Eenmaal buiten valt Mohamed terug in het criminele circuit. Tot er iets bijzonders gebeurt en hij tot een belangrijk inzicht komt, dat hem doet besluiten zijn leven volledig om te gooien (ja, dit verklappen we pas als je komt kijken). Maar zo makkelijk gaat dat nog niet…

Ditmaal laten we op emotionerende en spannende wijze zien hoe uitsluiting aan de basis kan liggen van een leven in de criminaliteit. Een voorstelling over het proces van opgroeien-misdaad-veroordeling-gevangenschap en terugkeer. Dit keer geen monoloog, maar een constructief en kritisch dialoog. Een dialoog waarin we elkaar de ruimte geven om ons echt te uiten over dat wat voor ons van belang is.

CAST & CREW

Uriah Havertong

Mohamed T. wordt gespeeld door jong aanstormend talent Uriah Havertong. Uriah maakte zijn debuut in de voorstelling De laatste dichters van Urban Myth in 2020. Uriah heeft het bijzondere vermogen zeer kwetsbaar over te komen, waarvan niets gespeeld lijkt.

Nyncke Beekhuyzen

De bijzondere Nyncke Beekhuyzen die zowel op film, tv als in de theaters inmiddels een nationale bekendheid is, speelt de belangrijke rol van gevangenisdirectrice. Een rol met gewicht die worstelt met de balans houden tussen het uitvoeren van een humanitair beleid en de politieke en regelgevende druk.

Juda Goslinga

Dit keer staat niet alleen het verhaal van de gedetineerde centraal, maar belichten we ook de rol van casemanager, reclasseringsmedewerker en penitentiaire inrichtingswerker. Een uitdagende dubbelrol, vertolkt door de ervaren Juda Goslinga. Juda is één van de weinige acteurs in Nederland met een natuurlijk rauw randje. Niets dat niet echt is aan Juda.

Christine Otten

Script

Christine Otten - Scenario

Christine Otten (GM1 en GM2) schrijft op basis van waargebeurde verhalen. Deze keer geen compilatie van verhalen in monoloogvorm, maar een meer plot gedreven toneeltekst waarin dialogen de basis vormen. De kracht van deze productie ligt in de gelaagdheid van de dialogen: indringende gesprekken waarin het onzegbare invoelbaar wordt gemaakt.

Daniel Krikke

Regie

Daniel Krikke - Regie

Daniël neemt in Gevangenis Monologen 3 zelf de regie in handen, omdat hij een extra laag wil toevoegen. Sinds zijn jeugd verdiept Daniël zich in de wereld van detentie, strafrecht en re-integratie. Om het complete verhaal van Mohamed op een spannende en ingrijpende manier te vertellen, maakt hij gebruik van filmbeelden en montagetechnieken uit de film.

Soraya Bakhtali

Producent

Soraya Bakhtali

Soraya (jurist, filmproducent en nu ook theaterproducent!) zal deze keer de productie van Gevangenis Monologen 3 verzorgen en inhoudelijk betrokken zijn bij de randprogrammering en bewustwordingscampagne. Een combinatie van sterk leiderschap en maatschappelijke betrokkenheid.

GEBASEERD OP MOHAMED T.

Op 2-jarige leeftijd is Mohamed met zijn ouders en broertjes en zusjes uit de oorlog van Somalië naar Nederland gevlucht. Hij wordt als kind al aangesproken op zijn huidskleur. Het trauma van de gedwongen migratie is groot, vooral voor zijn moeder die altijd angstig is gebleven. Als Mohamed 6 is, scheiden zijn ouders en groeit hij verder op in armoede, zonder vader. Ondanks zijn VWO-uitslag moet hij naar het MAVO. Mohamed wordt ook daar als allochtoon behandeld en voelt zich nergens thuis. Hij voelt zich overal uitgesloten en ziet geen uitweg. Hij ontwikkelt woede, die wordt botgevierd op anderen, ook op de politie. Van kleine criminaliteit komt het op zijn 18e tot een gewapende overval, waarvoor hij een gevangenisstraf krijgt van 5,5 jaar. Mohamed heeft geen hulp of steun ervaren in de gevangenis en ook niet daarbuiten.

Ondanks Mo’s pogingen om uit de criminaliteit te blijven, belandt hij opnieuw in het criminele circuit, dit keer in de drugs. Mohamed is inmiddels op vrije voeten en ondanks de verlokkingen van de drugshandel begint hij nu zijn eigen bedrijf; hij wil jongeren/jongvolwassenen te helpen om bewuster keuzes te maken en professionals te ondersteunen in het herkennen van hun valkuilen, mindset en patronen. Door zijn betrokkenheid bij Gevangenis Monologen 3 kan hij lotgenoten laten zien dat ze niet alleen zijn in hun weg naar re-integratie. De voorstelling laat de bezoeker zien hoe moeilijk het is om succesvol te re-integreren binnen de huidige wettelijke kaders en wat daadwerkelijk nodig was volgens hem om dit goed te doen.

GEBASSEERD OP MOHAMED T.

Een reclasseringsambtenaar zei letterlijk: “vraag maar een uitkering aan, want je vindt toch geen werk”.
- Mohamed T.
Een reclasseringsambtenaar zei letterlijk: “vraag maar een uitkering aan, want je vindt toch geen werk”.
- Mohamed T.
THEMA'S

De gezamenlijke maatschappelijke opgave van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), de gemeenten en de reclassering is om samen te werken aan een succesvolle re-integratie van justitiabelen. Dit doen zij door hen optimaal voor te bereiden op terugkeer naar de maatschappij. Daarnaast dienen de partijen de recidive terug te dringen en een veilige samenleving te borgen. Dat doen zij door vroegtijdig (bij aanvang en tijdens de vrijheidsbeneming en als het kan al daarvoor) en waar mogelijk en nodig de inzet te bundelen, en door het betrekken van onder andere de politie, het OM, de zorg en vrijwilligersorganisaties. In deze maatschappelijke opgave dienen zij oog te hebben voor de belangen van slachtoffers, mogelijke nabestaanden en de samenleving. Met het nieuwe bestuurlijk akkoord uit 2019 geven deze partijen uitdrukking aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en inspanning voor een succesvolle re-integratie van (ex-)justitiabelen, zonder afbreuk te doen aan de eigen verantwoordelijkheid van de justitiabele zelf. 

Een mooi streven, maar in de praktijk loopt het helaas vaak anders. Het artistieke team van Gevangenis Monologen 3 biedt daarom een objectieve en kritische blik op hoe het in de praktijk gaat en laat vanuit het perspectief van de gedetineerden en ex-gedetineerden zijn hoe het er echt aan toe gaat. Waar moeten we extra op letten in deze vorm van samenwerking, zorg en ondersteuning? En waar gaat het alsnog vaak fout? En waar is de stem van de justitiabele in dit alles? Deze en meer vragen worden beantwoordt tijdens de Gevangenis Monologen 3. 

Steeds meer mensen – jong en oud – vallen buiten de boot, onbegrepen en niet gehoord door de maatschappij en het overheidssysteem dat ze juist zou moeten helpen. Ze ervaren uitsluiting; een diep menselijk dilemma, dat aan de basis ligt van veel problematiek binnen de doelgroep (ex-)gedetineerden. Gevangenis Monologen 3 laat zien hoe uitsluiting kan leiden tot criminele keuzes en hoe het invloed heeft op de complexiteit van re-integratie en het psychologisch herstel van (ex-)gedetineerden.

Gevangenis Monologen 3 draagt bij aan het herstel van de vertrouwensband tussen (ex-)gedetineerden en de samenleving door te laten zien en voelen dat vertrouwen aan de basis ligt in het werken met en accepteren van (ex-)gedetineerden. De mens wordt centraal gesteld in Gevangenis Monologen 3 om de wederzijdse herkenning en erkenning tussen de gedetineerden, professionals en de samenleving te stimuleren. De voorstelling belicht het belang van de vertrouwensband tussen PIW’er en gedetineerden, tussen PIW’er en directeur, tussen casemanager en justitiabele en tussen het gevangenissysteem en de samenleving. Met de nieuwe wet Straffen en Beschermen die dit jaar in werking gesteld wordt, doorbreken we het jarenlange taboe dat er niet over het delict gesproken mag worden en hoe iemand daartoe is gekomen. Is dit voor professionals en gedetineerden een brug te ver? En wat is er voor nodig om dit goed te doen?

GevangenisMonologen3

Maatschappelijk geëngageerd theater op z’n best!

Voorstellingen

17-02 2022

(Donderdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater (Premieré)

Amsterdam

18-02 2022

(Vrijdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater

Amsterdam

19-02 2022

(Zaterdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater

Amsterdam

Bijna uitverkocht

24-02 2022

(Donderdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater

Amsterdam

25-02 2022

(Vrijdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater

Amsterdam

26-02 2022

(Zaterdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater

Amsterdam

Bijna uitverkocht

17-03-2022

(Donderdag)

19:00 - 22:00

NDSM theater

Amsterdam

UITVERKOCHT

Indien u gebruik maakt van de Safari webbrowser, willen we u verzoeken om ofwel de pop-up blokkering uit te schakelen, ofwel een andere browser zoals Google Chrome te gebruiken. Dit om betalingsproblemen te voorkomen. Voor meer informatie over hoe u deze blokkering kunt uitschakelen kunt u hier klikken.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de voorstelling?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Kun je net als Juda niet wachten?